LEI EN GRILL

Vi har til utleie ulike kullgriller, gassgriller. Vi har også griller til å grille gris og lam, samt flatgriller på gass.

Av kullgriller har vi også laget ekstra store kullgriller som er bygget over to etasjer. Den første etasjen som hovedgrill og den andre for å holde maten varm.

Vi leier også ut grillkoker i Bergen og Hordaland.

Om ønskelig tar vi med krullkull og tennvæske. Til grillene som er basert på gass, kan dere også leie gasstank.

.